در تازه ترین سفر انجمن یوزپلنگ ایرانی، گوشه ای از تنوع زیستی پناهگاه حیات وحش میاندشت که توسط دوربین های تله ای به ثبت رسیده است در این پست نمایش داده می شود.