نتايج مطالعه اخيری که توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست خراسان شمالي در مياندشت با استفاده از دوربينهای تله ای صورت گرفت، نشان از حضور خانواده اي متشكل از يك يوز همراه با سه توله  در اين منطقه دارد. اين خبر اخيرا در مجله اينترنتی Wildlife Extra که به انتشار اخبار مرتبط با حيات وحش اختصاص دارد، منعکس شده است.

 

Fantastic camera trap photos of three cheetah cubs in Iran

 

Miandasht02_2.jpg

 

Miandasht03_2.jpg