همزمان با آغاز پایش زادآوری یوزهای آسیایی در اکثر مناطق حفاظت شده ایران که از ابتدای اردیبشهت ماه سال جاری آغاز گردیده، تصاویر جالبی از یک خانواده یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت بدست آمد. در این تصاویر، 4 یوزپلنگ دیده می شوند که از تابستان سال گذشته در میاندشت حضور دارند و نشان دهنده موفقیت یوز مادر برای بزرگ کردن هر سه توله خود در این منطقه می باشد. براساس
بررسی های انجام گرفته، جنسیت دو توله نر بوده و جنسیت توله سوم هنوز مشخص نمی باشد.
پیش از این این گروه، در روز 13 فروردین ماه سال جاری، توسط یکی از محیط بانان همراه با یک همیار محلی در پناهگاه حیات وحش میاندشت خراسان شمالی رؤیت شده بود.

یوزها در نخستین سال زندگی خود همواره با مخاطرات متعددی روبرو هستند و به همین خاطر، احتمال بقای آنها در این سال چندان بالا نیست. مطالعات در آفریقا نشان داده که از هر 20 توله یوزپلنگ، تنها یکی به سن استقلال از مادر (حدودا 17 ماهگی) می رسند. با این حال، مطالعات چندانی درخصوص بقای توله ها در ایران به دلیل مشاهده پذیری پایین آنها در طبیعت صورت نگرفته بود. بقای این سه توله یوز در کنار مادرشان و به سلامت سپری نمودن نخستین زمستان عمرشان در شرایطی که دامداران در منطقه حضور داشتند، نشان از تجربه بالای یوز مادر و افزایش طعمه های یوز در این منطقه دارد. طی ماههای آینده، این یوزها باید مادر خود را ترک کرده و قلمرو جدیدی برای خود بیابند و از همین رو، مناطق پیرامونی این منطقه می توانند انتظار میزبانی یوزها را داشته باشند.

ماده یوزهای بالغ نقش اساسی در بقای جمعیت یوزها در دنیا بازی می کنند و مطالعات نشان داده که بقای آنها نقش مؤثری در افزایش جمعیت یوزها بازی می کند. این ماده یوز طی دو زمستان 1390 و 1391 که دامداران مجوز حضور در مراتع میاندشت را دارند، در منطقه حضور داشته و خوشبختانه به خوبی توانسته بقای خود را حفظ نماید. همزمان با خروج دامداران از میاندشت، انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره حفاظت محیط زیست جاجرم با حمایت پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برنامه پایش جمعیت یوزها را مجددا آغاز نموده و تا پاییز ادامه خواهد داشت. بدون شک چنین اتفاقی مرهون زحماتی که است که محیط بانان این منطقه می کشند، بطوریکه براساس آخرین سرشماری ها جمعیت آهو در این منطقه طی یک دهه گذشته به حداقل دو برابر افزایش یافته است.


CDY_0016 LOW.jpg

CDY_0017LOW.jpg
CDY_0026LOW.jpg

1 نظر

Comments are closed.