با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربینهای تله ای نصب شده در پناهگاه حیات وحش دره انجیر، حضور گرگ خاکستری برای اولین بار در این منطقه ثبت شد.

فاز سوم پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و انجمن دوست داران محیط زیست اردکان با هدف بررسی وضعیت زادآوری و حضور یوزپلنگهای ماده در زیستگاههای این گونه از خردادماه امسال آغاز شد که در طی آن مناطق تحت مدیریت و آزاد حوزه اردکان توسط دوربینهای تلهای مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است. در این پروژه، برای اولین بار مناطق آزاد شهرستان اردکان استان یزد، جهت بررسی حضور یوزپلنگ دوربین گذاری شده اند.

تصاویر متعددی از تنوع زیستی در این مناطق به دست آمد که از بین آن حضور گرگ برای اولین بار، در منطقه دره انجیر جالب توجه است. نکته دیگر آنکه پس از حدود 6 سال پایش مستمر در منطقه، امسال، گونه کفتار نیز در این زیستگاه به ثبت رسید و در حال حاضر کفتار، گرگ و یوزپلنگ در پناهگاه حیاتوحش دره انجیر در کنار هم زیست میکنند. برای آگاهی از چگونگی تاثیر این گوشتخواران و رقابت آنها بر سر منابع نیاز به مطالعات بعدی و پایش منطقه است.

لازم به ذکر است که تصاویر گرفته شده از یوزپلنگ در دست بررسی است و اخبار مربوط به وضعیت یوزپلنگ متعاقبا اعلام خواهد شد.

در انتها، انجمن یوزپلنگ ایرانی از محیط بانان شهرستانهای اردکان و بهاباد کمال تشکر را دارد که در این پروژه بزرگ تا به اینجا نهایت تلاش و همکاری را داشته اند.