در مراسمی که به مناسبت 9 شهریور، روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در سازمان محیط زیست برگزار شد از 5 تن از محیط بانان زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی و 2 سازمان مردم نهاد تقدیر شد.

در این مراسم که از طرف نماینده سازمان ملل متحد، گری لوییس و با حضور دکتر ابتکار ریاست سازمان محیط زیست برگزار شد از فعالان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران تقدیر شد.

معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم نکوداشت محیط بانان برجسته و فعالان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با عنوان نگهبانان طبیعت، نگهداران تنوع زیستی که پیش از ظهر امروز در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه برای حفاظت از تنوع زیستی کشور باید مشارکت مردم و جوامع محلی بها داده شود، گفت: برای حفاظت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست می بایست جوامع محلی مشارکت فعالی داشته باشند.

وی به روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اشاره کرد و گفت: حفاظت از یوز یک مساله جهانی است و باید از سطح جوامع محلی تا عالی ترین سطح ملی و بین المللی برای آن برنامه داشته باشیم که این نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و کارآمد است.

هم چنین گری لوئیس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در این مراسم با اشاره به آسیب های وارده به زیستگاه ها و گونه ها در سراسر دنیا گفت: این مسئله برای تمام زمین صدق می کند و یوزپلنگ آسیایی نیز از آن مستثنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه هنوز برای نجات یوزپلنگ آسیایی دیر نشده است، گفت: درست است که فشار مدرنیزاسیون و نوشدن، تعدی انسانی، جاده ها و شهرک ها و افزون بر همه اینها ، شلیک های مرگبار به سوی یوزپلنگ آسیایی و نیز طعمه های آن از سوی شکارچیان غیر قانونی سبب شده تا شمار این موجودات بی همتا به کم تر از یک درصد کاهش بیابد.

 وی با بیان اینکه بر این باور هستیم که کاهش این موجودات زیبا و بی همتا حتی می تواند متوقف شده باشد، گفت: هم اکنون احتمال آن می رود که شمار آنان دوباره رو به افزایش باشد.

به گفته گری لوییس بخشی از دلیل معکوس شدن این شرایط در آگاهی همه ما نسبت به ضرورت نجات یوزپلنگ آسیایی نهفته است.

در قسمت پایانی این مراسم با اهدای لوحی از انجمن یوزپلنگ ایرانی به عنوان یکی از سازمان های مردم نهاد فعال در زمینه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تقدیر شد.