مجموعه دوره های آموزش محیط بانان، کارشناسان محیط زیست و دانشجویان، با هدف افزایش و ارتقا توان علمی این گروه ها، 16 بهمن در استان لرستان با عنوان ردیابی و بوم شناسی پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای برگزار گردید. محیط بانان  و کارشناسان مهمترین گروه بدنه حفاظتی محیط زیست هستند. ارتقا توان علمی این گروه ها به لحاظ آگاهی های صحرایی و همچنین چگونگی ارتباط با جوامع بومی اطراف زیستگاه ها، در ارتباط مستقیم با افزایش حفاظتی زیستگاه های حیات وحش خواهد است.

استان لرستان از مهمترین استان های رشته کوه زاگرس می باشد که از زیستگاه های خرس و پلنگ ایرانی در کشور است. بر اساس بررسی های اولیه کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی زیستگاه های این استان از مهمترین زیستگاه ها در زادآوری این گونه ها می باشند. اما متاسفانه تلفات حیات وحش بویژه این گونه ها در سال های اخیر بسیار بالا بوده است! بطوريكه در دو سال اخير 9 پلنگ به صورت مستند در اين استان ازپا درآمده اند.

با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، كارگاه آموزشي به منظور توانمندسازي كارشناسان و محيط بانان اين استان در محل اداره كل حفاظت محيط زيست زيست لرستان برگزار شد. اين كارگاه با حضور 65 نفر از کارشناسان و محیط بانان شهرستان های این استان و پيگيري هاي آقاي مهندس اميري سازماندهي شد و به صورت رسمي توسط آقاي مهندس بازگير، مديركل استان افتتاح گرديد. از مهمترین بخش های این دوره ارائه یکسری نتایج بدست آمده از مطالعات انجمن یوزپلنگ ایرانی در مناطق استان و تجزیه و تحلیل و ارائه این نتایج برای محیط بانان بوده است.

انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، مطالعات خود را در ارتباط با پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای در زیستگاه های منتخب استان از  آبان ماه سال جاری آغاز کرده است. مهمترین اهداف این مطالعات، گردآوری اطلاعات از وضعیت پلنگ ایرانی و خرس قهوه ای در مناطق اين استان بر اساس مطالعات صحرایی و مصاحبه سیستماتیک با مردم محلی، آموزش جوامع محلی و ارائه ارزش های مناطق استان بر اساس اطلاعات بدست آمده صحرایی و پرسشنامه ها با همکاری کارشناسان و محیط بانان است.

 

 

Lor1.jpg

 

Lor4.jpg

 

Lor5.jpg

 

Lor12.jpg

 

Lor3.jpg