افزایش نیروی حفاظتی و کارآمد در هر زیستگاه منجر به افزایش کیفیت حفاظت از منطقه خواهد شد. بنابراین برای حفظ گونه ی به شدت در خطر انقراضی همچون یوزپلنگ لازم است تا به بهترین نحو حفاظت از زیستگاه صورت گرفته و مخاطرات و کاستی های محیطی تا حد امکان کاهش داد.

آب در زیستگاه یوزپلنگ ایرانی
انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1400 موفق به تامین دو نیروی همیار محیط بان در ذخیره گاه زیست کره توران شد. این دو همیار که از افراد محلی نیز هستند در امور بسیاری همچون گشت زدن، کمک به بهسازی و آبرسانی به آبشخورها و … در کنار محیط بانها قرار دارند. شرکت الیت از سال گذشته دستمزد آقای محمدحسین کیقبادی را تقبل کرده و در سال جدید نیز همچنان به کمک های خود ادامه خواهند داد. دستمزد آقای روح اله کریمی را سال گذشته شرکت چای احمد پرداخت می کرد که امسال نیز با حمایت مالی آقایان سرهنگ پور و حمیدیان از خیرین حامی انجمن این حق الزحمه پرداخت می‌ شود.

همیار محیط‌بان در زیستگاه یوزپلنگ ایرانیافراد و شرکت‌هایی که علاقمند به مشارکت در برنامه‌ محیط‌بان انجمن هستند می‌توانند با انجمن تماس حاصل نمایند تا در قالب همکاری مسئولیت اجتماعی به افزایش نیروی حفاظتی توران و میاندشت کمک نمایند.