در مراسم رونمايی اين تنديس که توسط حجت الاسلام و المسلمين سليمانی امام جمعه شهرستان بافق افتتاح شد، مقامات استانی و شهرستانی متعدد، جمعی از اعضای انجمن يوزپلنگ ايرانی و همچنين تعدادی ازعلاقمندان و طبيعت دوستان بافقی شرکت داشتند.

شهرستان بافق از گذشته دارای بيشترين تلفات و مرگ و مير يوزپلنگ ايرانی بوده که مهمترين دليل آن کمبود آگاهی مردم نسبت به آن به عنوان يک جانور ارزشمند و بدون خطر می باشد. بطوريکه در سال 1373 اين شهرستان شاهد تراژدی موسوم به ماريتا بوده و در سال 1382 نيز 3 يوزپلنگ ديگر به آتش کشيده شدند.

براين اساس برنامه های آموزشی گسترده ای در سطح اين شهرستان آغاز شده و گروه های اجتماعی متعددی با حمايت سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه کمکهای کوچک ملل متحد SGP تحت آموزش قرار گرفتند. يکی از مهمترين ايده هایی که از ابتدا مطرح شد، طراحی و نصب تنديس يوزپلنگ در ميدان ورودی اين شهرستان بود که از سال 1382 توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره حفاطت محيط زيست شهرستان بافق پيگيری شد. در نهايت با حمايت شرکت سنگ آهن مرکزی ايران، دو تنديس در ابعاد بزرگ طراحی و اجرا شد.

درحال حاضر، عموم مردم شهرستان بافق با يوزپلنگ ايرانی و اهميت شهرستان بافق به عنوان يکی از مهمترين کانون های زيستی يوزپلنگ آشنا بوده و حتی اخيرا تعدادی از مردم روستای شيطور با احداث جاده ای از قلب منطقه حفاظت شده که مهمترين بخش زيستگاهی يوزپلنگ را دربرمی گرفت، مخالفت نمودند. درحال حاضر انجمن يوزپلنگ ايرانی درحال توانمندسازی يک تشکل محلی با نام انجمن همياران سبز شيطور برای ادامه برنامه فعاليتهای آموزشی صورت گرفته طی 5 سال گذشته در اين شهرستان با همکاری اداره حفاظت محيط زيست اين شهرستان می باشد.