یوزپلنگ ایرانی و توله در توران

از روز گذشته خبری توسط رسانه‌ها و افراد مختلف مبنی بر وجود تنها ۱۲ یوزپلنگ در ایران منتشر می‌شود. آمار منتشر شده به نقل از معاون سازمان حفاظت محیط زیست اگرچه صحیح است، اما دارای توضیحاتی است که در این خبر ذکر نشده است.

این آمار تنها مربوط به یوزپلنگ‌هایی است دارای شرایط زیر هستند:

  • کاملا شناسایی شده و دارای شناسنامه تایید شده هستند.
  • در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دارای تصویر قابل شناسایی و مستند هستند که نشان از زنده بودن آن‌ها دارد.
  • از مادر مستقل شده‌اند و به عنوان عضوی از جمعیت مستقلا امکان شرکت در زادآوری دارند.

از منظر علمی، توله‌ها مادامی که از مادر با موفقیت جدا نشده‌اند، عضوی از جمعیت محاسبه نمی‌شوند. بنابراین ۴ توله‌ای که امسال توسط دوربین‌های انجمن ثبت شده‌اند، در این آمار آورده نشده‌اند. یوزپلنگ مشاهده شده در خراسان شمالی نیز در این آمار دیده نشده است. یوزپلنگی که اخیرا در نزدیکی شاهرود مشاهده شده بود نیز یکی از همین دوازده فرد است و سال گذشته از مادر جدا شده بود.

همچنین باید توجه داشت که آمار فوق در واقع «حداقل جمعیت بالغ شناسایی شده» است و به هیچ عنوان به معنای اندازه دقیق جمعیت نیست. از آنجاکه گوشتخواران به راحتی دیده نمی‌شوند، هیچگاه نمی‌توان اندازه دقیقی از جمعیت آن‌ها ارائه کرد.

لذا این آمار جمعیت کمینه شناسایی شده، بر اساس مستندات به عنوان بخشی از جمعیت کل است. نکته مهم اما این است که در تلاش برای حفاظت از یوزپلنگ و هر گونه در لبه انقراضی، آمارهایی که به دقت صحت سنجی شده اند باید مبنای عمل قرار بگیرند لذا امیدواریم خبر منتشر شده، منجر به خاموش شدن امیدها برای حفظ یوزپلنگ ایرانی نشود.

ما در انجمن برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی متوقف نخواهیم شد و در کنار علاقمندان و سازمان حفاظت محیط‌زیست در این مسیر تلاش خواهیم کرد و شما را نیز به گسترش امید دعوت می‌کنیم.