با اتمام دوربین گذاری گسترده در پارک ملی سالوک و پارک ملی ساریگل، تصاویر زیبایی از تنوع زیستی این مناطق از طریق دوربین های تله ای به دست آمد که شما را به تماشای آن دعوت می کنیم.
پارک های ملی سالوک و ساریگل در حوزه شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده و از ارزشمندترین زیستگاه های پلنگ در کشور محسوب می شوند.
این دوربین گذاری ها توسط پروژه «پلنگ ایرانی در شمال شرق ایران» با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین و به مدت ۲ ماه طی پاییز سال جاری اجرا گردید.