جدیدترین تصاویر از گونه های مختلف پناهگاه حیات وحش میاندشت منتشر شد.

پس از تصویر برداری از یک خانواده یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت که شامل یک مادر و سه توله بود، انجمن یوزپلنگ ایرانی تعدادی دوربین تله ای به منظور ثبت تصاویر بیشتر از این خانواده و احیانا افراد دیگر در منطقه نصب نمود. به دنبال آن، تصاویر زیبایی از حیات وحش منطقه ثبت گردیده که از این طریق منتشر می شود.

بدون شک این تنوع جانوری مناسب در پناهگاه حیات وحش میاندشت با تلاش های شبانه روزی محیط بانان زحمتکش منطقه حفظ شده است که جای تقدیر فراوان دارد.

آهو، عقاب طلایی، روباه، کفتار، گرگ و یوزپلنگ آسیایی از جمله گونه های ثبت شده در این تصاویر هستند.