"زندگی در کسوف" اثری متفاوت از فتح الله امیری، سرپرست تیم مستند سازی انجمن یوزپلنگ ایرانی برای نخستین بار در جشنواره فیلم فجر اکران می شود.

به منظور آموزش کارشناسان و محيط بانان، کارگاه يک روزه ای در محل اداره کل حفاظت محيط زيست استان مرکزی در اراک برگزار گرديد. اين کارگاه علمی تخصصی در دو بخش برنامه ريزی شده بوده و حدود 30 نفر از کارشناسان و محيط بانان مناطق مختلف اين استان در آن شرکت نمودند. در بخش نخست، ابعاد مختلف بوم شناسی پلنگ ايرانی برای حضار تشريح شد و در بخش بعد، آثار و نمايه های گوشتخواران به شرکت کنندگان آموزش داده شد. اين برنامه توانمندسازی با همت اداره کل حفاظت محيط زيست استان مرکزی و پيگيری معاونت محيط طبيعی اين اداره کل و با همکاری انجمن يوزپلنگ ايرانی برگزار گرديد تا بتواند پايه ای برای انجام پژوهش های مستمر در زمينه گوشتخواران مختلف در مناطق اين استان گردد. از همين رو در گام بعد، با استفاده از دوربين های تله ای ساختار جامعه گوشتخواران برخی از مناطق حفاظت شده اين استان در تابستان سال جاری  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. درحال حاضر بررسی های مقدماتی برای ارزيابی مقدماتی زيستگاه ها آغاز شده است.

 

Markazi Workshop1.jpg

Markazi Workshop2.jpg

Markazi Workshop3.jpg

 

عکس ها از اداره کل حفاظت محيط زيست استان مرکزی