تیم آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی در ادامه کار برگزاری تور علمی برای دانش آموزان در راستای اهداف پروژه آموزش محیط زیست در داخل روستاهای منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران اقدام به تورهای علمی در روزهای 19، 20 و 21 بهمن ماه سال جاری نمود. این تورها به ترتیب با حضور 44 تن از دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه سریزد، 69 دانش آموزان مدرسه راهنمایی پسرانه بهادران و 70 دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهادران از سایت پرورش گور ایرانی (گوراب) و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست و اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز انجام گرفت.

دانش آموزان در این بازدید با تنوع زیستی منطقه، عوامل تهدید در منطقه، نمایه های حیوانات، ویژگی های منطقه حفاظت شده و وظایف و سختی های کار محیط بانان آشنا شدند. حضور محیط بانان و برقراری ارتباط با دانش آموزان گامی بود که در جهت افزایش تعامل بین جامعه محلی و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست برداشته شد. در پایان نیز فیلم های تهیه شده توسط تیم مستند سازی انجمن یوزپلنگ ایرانی در منطقه عباس آباد نایین به عنوان زیستگاه مشابه با منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه البرز مرکزی نمایش داده شد که مورد استقبال و توجه قرار گرفت. حساس سازی اهالی نسبت به تنوع زیستی در منطقه مذکور با توجه به واکنش های مردم محلی و هم چنین افزایش همکاری بین ادارات و انجمن از دستاوردهای اجرای این پروژه تا کنون بوده است. اين برنامه در بهار 1390 نيز همچنان ادامه خواهد داشت.

Kalma5.jpg

 

Kalma4.jpg

 

Kalma3.jpg

 

Kalma6.jpg

 

Kalma2.jpg

 

Kalma1.jpg