متاسفانه در دنياي فعالان اجتماعي محيط زيست, ميزان خبرهاي بد بسيار بيشتر از خبرهاي خوب است. با وجود زايايي طبيعت و نفس زيباي آن، خبرهايي که به صورت روزانه شنيده مي‌شود بيشتر خبرهايي با موضوع مرگ، تهديد، خشک‌شدن، قطع‌شدن، کم‌شدن و منقرض‌شدن هستند. اما ميان همه اين خبرهاي بد گاهي خبرهاي خوب هم به گوش مي‌رسد: خبر نجات يافتن، کشف شدن، درمان شدن، حفاظت شدن و خبر تولد. اين روزها شاهد يک تولد بوده‌ايم، تولد يک يوزپلنگ. در تاريخ 29/2/89 يک يوزپلنگ، نه در طبيعت، که در همين حوالي متولد شد. اين يوزپلنگ که هنوز نامي ندارد، يک عروسک است. عروسکي که قرار است سفيري براي شناختن و دانستن درباره يوزپلنگ آسيايي (ايراني) و اهميت دادن به بقاي آن، در تهران، شهرهاي ديگر ايران و حتي جهان باشد. اين عروسک هر بار با اجراي قصه‌اي متفاوت، ويژگي‌ها، خطرات تهديدکننده و راهکارهاي حفاظت از خود را به مخاطبان نشان خواهد داد. نمايش‌هاي مذکور حاصل تلاش 15 نفر از اعضا و دوستان انجمن يوزپلنگ ايراني، در طي چند ماه گذشته است. فعاليت مذکور برپايه 9 سال تجربه تحقيقاتي و آموزشي اين انجمن استوار است، زيرا ما معتقديم با گره زدن هنر و علم، در ترويج مفاهيم علمي و حفاظتي موفق‌تر مي‌توان عمل کرد: “ما چيزي را حفاظت مي‌کنيم که دوست داشته باشيم”.