تنها توله یوزهایی که در سال 1391 در ایران ثبت شده بودند همگی همچنان زنده هستند. روز 13 فروردین ماه سال جاری، یکی از محیط بانان همراه با یک همیار محلی در پناهگاه حیات وحش میاندشت خراسان شمالی موفق به مشاهده همزمان 6 یوزپلنگ شدند. یوزها به محض دیده شدن به دو گروه تقسیم شده و یک یوز همراه با سه یوز کوچکتر از یک مسیر و دو یوز بالغ نیز همراه با هم حرکت کردند. برهمین اساس، به احتمال قریب به یقین این گروه 4 تایی، همان مادر و سه توله ای هستند که سال گذشته در این منطقه توسط دوربین های تله ای عکسبرداری شدند. اوایل زمستان سال 1391 نیز این چهار یوز در بخشهای مرکزی منطقه به مدت نیم ساعت توسط یکی از محیط بانان به صورت مستقیم مشاهده شدند.

یوزها در نخستین سال زندگی خود همواره با مخاطرات متعددی روبرو هستند و به همین خاطر، احتمال بقای آنها در این سال چندان بالا نیست. مطالعات در آفریقا نشان داده که از هر 20 توله یوزپلنگ، تنها یکی به سن استقلال از مادر(حدودا 17 ماهگی) می رسند. با این حال، مطالعات چندانی درخصوص بقای توله ها در ایران به دلیل مشاهده پذیری پایین آنها در طبیعت صورت نگرفته بود. بقای این سه توله یوز در کنار مادرشان و به سلامت سپری نمودن نخستین زمستان عمرشان در شرایطی که دامداران در منطقه حضور داشتند، نشان از تجربه بالای یوز مادر و افزایش طعمه های یوز در این منطقه دارد. طی ماههای آینده، این یوزها باید مادر خود را ترک کرده و قلمرو جدیدی برای خود بیابند و از همین رو، مناطق پیرامونی این منطقه می توانند انتظار میزبانی یوزها را داشته باشند.

ماده یوزهای بالغ نقش اساسی در بقای جمعیت یوزها در دنیا بازی می کنند و مطالعات نشان داده که بقای آنها نقش مؤثری در افزایش جمعیت یوزها بازی می کند. این ماده یوز طی دو زمستان 1390 و 1391 که دامداران مجوز حضور در مراتع میاندشت را دارند، در منطقه حضور داشته و خوشبختانه به خوبی توانسته بقای خود را حفظ نماید. همزمان با خروج دامداران از میاندشت، انجمن یوزپلنگ ایرانی و
اداره حفاظت محیط زیست جاجرم به زودی برنامه پایش این یوزها را به منظور شناسایی جنسیت، بدست آوردن الگوی خالها برای تهیه شناسنامه افراد درصورت مهاجرت به مناطق دیگر و یافتن یوزهای احتمالی دیگر با نصب دوربین های تله ای آغاز خواهند نمود.


Turan-Khordad-1388-Sheperd-(2)