اواخر هفته گذشته کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی موفق شدند از یک یوزپلنگ ماده به همراه سه توله اش در کنار یک چشمه تصویربرداری کنند. سوال ها اینطور شکل گرفت که آیا این ماده، یوزپلنگ جدیدی است یا از یوزهایی است که در گذشته توسط دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی شناسایی شده بودند؟

یوزهای میاندشتعکس از: بهروز جعفری

در بهار سال 1391 سه توله یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت به دنیا آمدند که از همان ابتدا توسط دوربین های تله ای درحال پایش بودند. تصاویر این خانواده یکی از نادرترین تصاویر موجود از یک خانواده نسبتا بزرگ از یوزهای آسیایی بود که به صورت مرتب توسط دوربین های تله ای گرفته می شدند. درسال 1392، مادر خانواده با موفقیت هرسه توله خود را بزرگ کرده و در سن حدودا یک و نیم سالگی از مادر خود جدا شدند، یک نر و دو ماده حاصل تلاش های این یوزپلنگ مادر بود.

یوزهای میاندشتنتیجه بررسی خال ها در بخش پایش و پژوهش انجمن یوزپلنگ ایرانی نشان می دهد که این یوزپلنگ ماده یکی از همان توله هایی است که در سال 1391 به دنیا آمده است. امروز خوشبختانه این توله خود بزرگ شده و پس از رسیدن به سن بلوغ زادآوری کرده است. او هم مانند مادرش سه توله دارد ولی در محدوده ای متفاوت از مادر خود در سالهای گذشته توله هایش را بزرگ می کند.

یوزهای میاندشتاز سال 1391 تاکنون برنامه پایش منظم با استفاده از دوربین های تله ای توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با همکاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در این منطقه درجریان است، به طوری که طی سه تابستان متوالی از سال 1391تا 1393 اطلاعات ارزشمندی درباره افراد و ساختار جمعیت یوزها در این منطقه به دست آمد و هم چنان درتابستان سال جاری این برنامه توسط اداره حفاظت محیط زیست جاجرم با حمایت انجمن یوزپلنگ ایرانی درجریان می باشد.

علاوه بر این، به منظور کمک به حفظ یوزها در این منطقه، تأمین منابع آبی به عنوان یک راهکار جدی مدنظر قرار گرفت و درسال گذشته تعداد 6 آبشخور اصلی میاندشت مجهز به ساختار مقابله به شتر شد تا از مصرف بی رویه آب توسط شترهای اهلی و بی آب نمودن یوزها و سایر جانوران جلوگیری شود. همچنین در سال جاری، یک همیار محیط زیست برای آب رسانی و گشت و کنترل در این منطقه از جوامع محلی پیرامون میاندشت به کار گرفته شده است که حقوق ایشان کاملا توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی پرداخت می شود. درکنار تولید دانش قابل اتکا و مستند برای حفاظت، ما درتلاش هستیم اقداماتی را انجام دهیم که پایه علمی داشته و تأثیر جدی بر بقای یوزها داشته باشد. در آینده بیشتر از این خانواده خواهید شنید.