در جدید ترین تصاویر ارسالی از پناهگاه حیات وحش میاندشت از یک یوزپلنگ مادر به همراه سه توله اش و یک یوزپلنگ نر تصویربرداری شده است.

اوایل مهرماه سال جاری، انجمن یوزپلنگ ایرانی تعدادی دوربین تله ای به پناهگاه حیات وحش میاندشت ارسال نمود تا بتوانیم بهمراه چند دوربین متعلق به اداره محیط زیست یک پایش مناسب از سطح منطقه انجام دهیم. ضمنا با وجود خبر مشاهده یک خانواده جدید یوزپلنگ در منطقه، اهمیت این پایش دوچندان شده بود. بنابراین دوربین­های تله ای به منطقه ارسال شد و محیط بانان با دقت اقدام به نصب دوربین ها بر سر منابع آب در منطقه نمودند.

به گفته حسین هراتی رئیس اداره محیط زیست شهرستان جاجرم، از ابتدای سال با مشاهده این مادر و توله توسط محیط بانان، به اقدامات حفاظتی و گشت زنی ها که همواره انجام می دادیم شدت بخشیدیم و تلاش بسیار زیادی جهت امنیت بیشتر پناهگاه صورت گرفت.

این در حالی است که از این مادر و 3 توله اش قبل از این دوربین­گذاری منسجم، به طور یکجا تصویربرداری نشده بود.

یادآوری این نکته لازم است که ماده یوزپلنگی که به همراه توله های در تصاویر مشاهده می کنید سال 1391 زمانی که خودش توله بوده در همین پناهگاه به واسطه دوربینگذاری های مستمر، تصویر برداری شده و نشان میدهد در طول این سال ها توانسته به سلامت زادآوری کرده و سه توله به دنیا بیاورد.

پناهگاه حیات وحش میاندشت در استان خراسان شمالی قرار دارد که علیرغم مساحت کوچکی که در مقایسه با دیگر زیستگاه های یوزپلنگ در سطح کشور دارد، اما به دلیل شرایط زیستگاهی مطلوب اعم از طعمه، آب و امنیت همواره از جمعیت خوبی از یوزپلنگ برخوردار بوده و هر سال شاهد زادآوری در آن هستیم.

انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل محیط زیست استان خراسان شمالی و اداره محیط زیست شهرستان جاجرم با همراهی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت را از سال 1391 هر سال به طور مستمر در فصل خشک با تمرکز بر منابع آب منطقه انجام می دهد و امسال از مهر ماه تا پایان آبان ماه این پروژه ادامه خواهد داشت.