پس از ثبت تصاویر پالاس در پارک ملی ساریگل، این بار یکی از دوربین‌های نصب شده در پارک ملی سالوک تصویر زیبایی از گربه پالاس در این منطقه ثبت کرد. کادربندی بسیار خوب و زیبایی منحصر به فرد گربه پالاس، این عکس را بسیار دیدنی کرده است. جثه کوچک و غیرقابل پیش بینی بودن مسیر حرکت این جانور باعث شده که نتوان از دوربین‌های تله ای به عنوان یک ابزار کارامد برای بررسی وضعیت این گونه در کشورهای مختلف بهره جست و تعداد تصاویری که در کشورهای مختلف با استفاده از این دوربین های خودکار گرفته شده است، شاید به ۱۰ مورد هم نرسد.

مرزهای شمالی خراسان نخستین جایی در ایران بوده که حدود نیم قرن پیش گربه پالاس برای نخستین بار در کشور گزارش شد. بسیاری از گزارش‌هایی که طی سال‌های بعد به‌دست آمد، این فرضیه را تقویت کرد که گربه پالاس عمدتا در نیمه شمالی کشور، به‌خصوص شمال شرقی حضور دارد حال آن‌که در سال‌های اخیر حتی از مناطقی چون یزد و کرمان نیز گزارش شده است. گربه پالاس عمدتا در مناطق استپی مرتفع آسیای مرکزی و غربی زندگی کرده و زندگی در مناطق صخره ای باعث شده که به ندرت در طبیعت مشاهده شود. با این حال، در سال‌های اخیر، به صورت فزاینده ای در مناطق مختلف کشور رؤیت شده است.