برای نخستین بار در جنوب شرقی ایران از شغال زال عکسبرداری شد. این شغال زال که در جریان برنامه پایش ملی یوزپلنگ آسیایی در ایران در پناهگاه حیات وحش راور استان کرمان ثبت شده است، رنگی کاملا روشن داشته و در دو نقطه در این منطقه عکسبرداری شده است.

حیوانات زال (آلبینو) معمولا به دلیل بروز یک ژن مغلوب در شرایط خاص دیده شده و در میان سگ سانان کمتر دیده می شوند. پیش از این، در جریان پژوهشی درخصوص شغال ها در غرب آسیا طی دهه 1350 نیز یک شغال نر زال دیده شده بود که عضو غالب یک گروه از همین گونه ای بوده است.

تغییرات رنگی در میان جانوران در ایران کمتر مورد بررسی قرار گرفته و تابحال در میان گوشتخواران ایران، چنین مواردی ثبت نشده بود. در سال اخیر نیز مواردی از شغال سیاه “ملانیستیک” در ترکیه ثبت شده بود.

پناهگاه حیات وحش دربند راور با وسعت نزدیک به 5 / 1 میلیون هکتار، یکی از سه منطقه تحت حفاظت بزرگ ایران محسوب می گردد که درحال حاضر توسط اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان تحت حفاظت می باشد. در این منطقه در سال 1387، یک یوزپلنگ به دلیل تصادف با خودروهای عبوری ازبین رفت و سپس دو یوز دیگر نیز به دلیل مسمومیت کشته شدند. با این حال، موارد متعددی از مشاهده یوزپلنگ توسط مردم محلی و محیط بانان در این منطقه وجود دارد که آنرا به یکی از زیستگاه های ارزشمند این گونه در کشور بدل ساخته است. بررسی وضعیت یوزپلنگ به صورت مشترک توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان راور و انجمن یوزپلنگ ایرانی با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از پاییز 1391 در این منطقه درحال اجرا می باشد.

 

A1413342Kerman.jpg

L0281981Kerman.jpg