بهمن ماه سال ۱۳۹۹، انجمن موفق شد با حمایت کمیته ملی IUCN در کشور هلند و در همکاری با اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، مرتعی به وسعت ۵.۶۰۰ هکتار را برای همیشه خالی از دام نماید.
این مرتع در حاشیه پارک ملی توران و در داخل منطقه حفاظت شده توران واقع شده است.
اگرچه شواهد نشان می‌داد که این مرتع در منطقه‌ای مهم از لحاظ حضور یوز واقع شده و باید در اولویت تخلیه دام قرار گیرد، اما بر اساس اطلاعات محیط‌بانان و داده‌های موجود در اداره کل استان، تصویری از یوز در این ناحیه تا آن زمان به ثبت نرسیده بود.
بر همین اساس انجمن دوربین تله ای خود را در این نقطه نصب کرد تا از حضور این گونه ارزشمند اطمینان یابد.
تصاویر فوق اولین تصاویر ثبت شده از یوزپلنگ در این ناحیه است و بر اساس شناسنامه‌های موجود، مربوط به دو یوز شناخته شده با نام فِقِه و تِلما هستند.
ثبت این دو فرد یوزپلنگ در یک نقطه جدید برای تیم ما بسیار دلنشین و دستاوردی با ارزش از تلاشی است که به داده‌های مستند و موفق دست یافته. امیدواریم به زودی موفق به ثبت توله یوزپلنگ‌های جدید توران هستیم.
.