توله یوزپلنگ‌های توران

یک خانواده سه نفره متشکل از یک مادر و دو توله توسط دوربین های تله ای در چند نقطه از پارک ملی توران ثبت شدند. این خانواده سه ماه پیش در اردیبهشت ماه توسط محیط بانان توران مشاهده شده بودند که عکسهای جدید نشان دهنده سلامتی هر دو توله در این مدت است. مادر این توله ها به اسم مادر تلخاب یوزپلنگی توانمند است که سال گذشته نیز سه توله خود را با موفقیت بزرگ کرده بود. لازم به ذکر است یوزپلنگ های دیگری نیز در این مدت توسط دوربین های تله ای ثبت شده اند که نتیجه شناسایی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.
این تصاویر امیدبخش در مطالعه مشترک انجمن یوزپلنگ ایرانی و اداره کل حفاظت محیط زیست جهت بررسی وضعیت جمعیت یوزپلنگ ایرانی در توران به ثبت رسیده اند. این مطالعه تا نیمه پاییز سال جاری ادامه خواهد داشت. انجمن امیدوار است تا آن زمان تمام خانواده‌های این منطقه را شناسایی کند.