در خردادماه امسال دوربین‌های تله‌ای توانستند نخستین زادآوری یوزپلنگ‌ها را در محدوده پارک ملی توران ثبت کنند. این تصویر خورشید (تلخاب) به همراه چهار توله کوچکش را نشان می‌دهد که بر سر آبشخور در حال آب خوردن هستند.  این یوزپلنگ ماده زمستان سال گذشته تنها یکبار توسط دوربین‌ها ثبت شده بود. او متولد سال 1395 است و تا امسال سه بار زادآوری موفق داشته است که هر سه نسل توسط دوربین‌ها ثبت شده‌اند. این نخستین بار در ایران است که شاهد سه مرتبه زادآوری یک یوزپلنگ ماده بوده‌ایم. پیش از آن مانا ماده یوزپلنگ پناهگاه حیات‌وحش میاندشت دو مرتبه همراه با توله‌هایش مشاهده شده بود.
پایش مستمر در هر زیستگاه منجر به نتایج ارزشمندی همچون اطلاع از حداقل تولدهای اتفاق افتاده می‌شود. در مورد خورشید میدانیم که سال 1398 سه توله، سال 1400 دو توله و امسال چهار توله به دنیا آورده است. همچنین مطلعیم که یکی از توله‌های سال 98 او به نام تلما در سال 1401 صاحب چهار توله شده است.
حفاظت تمام قد و مسئولانه محیط‌بانان از زیستگاه موجب افزایش امنیت و فراوانی خوبی از طعمه‌ها شده است که در نتیجه آن نیز می‌توان شاهد چنین تصاویری بود. زیستگاه‌های وسیع یوزپلنگ در ایران دارای سختی‌ها و معضلات زیادی ست که تنها با تخصیص چند برابری منابع و تجهیزات می‌توان جمعیت کنونی را حفظ کرد و یا افزایش داد؛ در غیر اینصورت تعداد اندک باقی مانده از یوزپلنگ‌های آسیایی مغلوب تهدیدات خواهند شد.