هفدهم تیرماه امسال تصویر یک یوزپلنگ آسیایی در منطقه شکار ممنوع بهاباد توسط دوربین های تله ای اداره کل استان یزد ثبت شد. مهم ترین پرسش کارشناسان و علاقمندان این بود که آیا این تصویر متعلق به یک یوزپلنگ جدید است یا یکی از یوزهای از پیش شناسایی شده؟

از آنجایی که برای تمامی یوزپلنگ های شناسایی شده در زیستگاه های مورد مطالعه انجمن یوزپلنگ ایرانی در استان های یزد، خراسان شمالی و خراسان جنوبی شناسنامه وجود دارد، فرایند شناسایی مطمئن تر و سریع تر انجام گرفت. نتیجه بررسی های کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی تامل برانگیز بود! این بررسی نشان داد این یوزپلنگ، یوزپلنگ نر معروف پناهگاه حیات وحش نایبندان در خراسان جنوبی است که اکنون پس از طی حدود 150 کیلومتر خود را به استان یزد رسانده است. پیش از این یک مهاجرت رفت و برگشتی دیگر (حدود 415 کیلومتر) برای یک یوزپلنگ نر بین دو استان یزد و خراسان جنوبی ثبت شده بود.

 

Arash Bahaabaad

این خبر از طرفی خوشحال کننده است زیرا مطمئن شدیم که آرش همچنان زنده و سالم است ولی از طرف دیگر ناراحت کننده، امید محیط بان ها و محققین برای ثبت یک فرد جدید در زیستگاه های جنوبی، باز هم ناامید شد. از یک جهت نیز باید نگران بود زیرا مهاجرت طولانی یوزپلنگ های آسیایی ثابت شده است و در آن شکی نیست، در نتیجه حفاظت از کریدورهای رفت و برگشتی آنها بسیار حیاتی است. وضعیت به شدت در معرض خطر این روزهای یوز جای هیچگونه شکی را در حفاظت مداخله گرانه باقی نمی گذارد و تنها نمیتوان به حفاظت از زیستگاه ها اکتفا نمود. در این چند سال هیچ ماده و توله ای در مناطق جنوبی ثبت نشده که در پی آن، موضوع انقراض منطقه ای و بالطبع انقراض جمعیت یوزپلنگ در ایران، در سال های نه چندان دور آتی قابل پیش بینی است. Map