طی یک دهه اخیر در ایران، 27 یوزپلنگ به صورت مستند در ایران توسط عوامل انسانی مختلف ازپا در آمده اند که حداقل 11 مورد آن بر اثر برخورد با خودروهای عبوری بوده است. توران، بافق و دره انجیر مناطقی هستند که هر یک قربانیانی در جاده های پیرامون خود داده اند، با این حال کشته شدن حداقل 6 یوز تنها در جاده منطقه حفاظت شده کالمند، جاده یزد – بندرعباس که از میان این منطقه می گذرد را به خطرناکترین محدوده تردد برای یوزهای ایرانی بدل ساخته است. البته این تعداد معادل یوزهایی است که توسط افراد عبوری گزارش شده اند و احتمالا افراد بیشتری در جاده های ایران از پا در آمده اند.

یوزپلنگ های ایرانی جانورانی هستند که مسافت های طولانی را طی نموده و برای جابجایی میان مناطق مختلف، گاهی صدها کیلومتر مسافت را راه می روند. از همین رو، عبور از جاده های مختلف برای آنها اجتناب ناپذیر است. با این حال، اکثر جاده های موجود پیرامون و نه داخل زیستگاه های اصلی یوزپلنگ قرار دارد و از همین رو، موجودیت زیستگاه ها به مخاطره نیفتاده است. کشته شدن 11 یوزپلنگ بین سالهای 1383 تا 1390 نشان از لزوم توجه به تمامیت زیستگاه های یوزپلنگ به عنوان عرصه های گسترده ای از مناطق بیابانی کشور دارد. امروزه، یکی از بزرگترین چالش های پیش رو برای حفظ یوزپلنگ در ایران، جاده ایست که نه از اطراف یک زیستگاه، بلکه از درون منطقه حفاظت شده بافق درحال احداث است و این زیستگاه نه چندان وسیع را کوچک و کوچکتر خواهد کرد.

 

IMG_0012.jpg