از یك پلنگ در منطقه حفاظت شده كوه بیرك سیستان و بلوچستان عكسبرداری شد. بنا به اعلام اداره كل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، در تاریخ 3 فروردین 1387 این پلنگ به دام دوربینهای تله ای در محدوده ایرندگان در حوزه استحفاظی شهرستان خاش افتاد.

کاراکال یکی ازاعضای خانواده گربه‌سانان درایران است که حضورش در سراسر قاره آفریقا و بخشی از خاورمیانه ثبت شده است ، درحالیکه جمعيت آسيايي نسبت به جمعيت آفريقايي تراکم کمتري دارد. این جانور در بسیاری از مناطق بیابانی ایران پراکنش دارد و درمیان گربه سانان کوچک جثه کشور بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است.

جمعیت کاراکال در سرتاسر دنیا به هشت زیرگونه تقسیم بندی و زیرگونه C.caracalschmitziبرای منطقه آسیادرنظرگرفته شده است. همچنین جمعیت کوچکی از آنها را در ترکمنستان و احتمالا بخشی ازشمال شرق ایران بانامC. caracal michaelisنامگذاری کرده‌اند. ازنظراتحاديه جهانی حفاظتIUCN)) گونه کاراکال جزو گونه‌های با حداقل نگرانی طبقه بندی شده است،اما زیرگونه C. caracal schmitzi و نيززیرگونهC. caracal michaelis،که به نظر می‌رسد در بیشتر مناطق پراکنش خود مورد تهدیداست ،جزوزیرگونه طبقه بندی شده اند .