در ادامه فاز دوم پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در استان یزد، تابستان امسال بر سر منابع آب پناهگاه حیات­ وحش دره انجیر دوربین گذاری صورت گرفت که هفته گذشته نتایج مربوط به تصاویر یوزپلنگ در این منطقه، منتشر شد. ضمنا تصاویر زیبا و متعددی از گونه های جانوری دیگر این منطقه ثبت شد که در انتها تعدادی از این تصاویر را با هم تماشا می­کنیم.

پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات­ وحش دره انجیر از مرداد ماه تا مهرماه 1394 توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری اداره کل محیط زیست استان یزد و پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی انجام شد.