جشنواره فروش محصول

یکی از روش‌های تامین مالی فعالیت‌های انجمن فروش محصولات حمایتی است. انجمن با عواید حاصل از فروش این محصولات، هزینه‌های جاری و پروژه‌ای خود را تامین می‌کند. به مناسبت روز ملی یوزپلنگ ایرانی، ⁩تا پایان شهریور می‌توانید محصولات منتخب را با استفاده از کد تخفیف CHEETAH99 با ۲۰٪ درصد تخفیف خریداری نمایید. برای خرید این محصولات می‌توانید فروشگاه انجمن مراجعه کنید.