250 کودک و نوجوان منطقه سمیرم در جشنواره من و طبیعت شرکت کردند. در این جشنواره آموزشی- زیست محیطی،دانش آموزان مقاطع پیش دبستانی، دبستان و راهنمایی، در برنامه های آموزشی-تفریحی،شامل کلاسها، کارگاهها و بازیهای دسته جمعی شركت كردند و با تنوع زیستی منطقه وارزشهای طبیعت محل زندگی خود و دلایل حفاظت از آن آشنا شدند.
این جشنواره راانجمن یوزپلنگ ایرانی” با حمایت “اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهانو “پروژه حفاظت از تنوع زيستی در سيمای حفاظتی زاگرس مرکزیدر چهارناحيه اطراف شهر سمیرم واقع در جنوب اصفهان برگزار كرد.

اين برنامه طيتابستان سال 1388 در روستاهای چال قفا، قلعه قدم و شهر ونک برپا وبا استقبال مردم و كودكان مواجه شده بود. قسمت آخر جشنواره “من و طبيعت” که بخشیاز “پروژه جهانی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی” است، روزهای 22 و 23 مرداد ماهجاری در روستای سیور برگزار شد.این جشنواره تحت عنوان طرحآموزش و تنویر افکار عمومی در روستاهای قلعه قدم، چال قفا، سیور و ونک” و باهمکاری فرمانداری و اداره آموزش و پرورش سمیرم، همچنین شهرداری و شورای شهر، دهياري و مدیران مدارس این نقاط اجرا شده است. كارشناسان محيط زيست معتقدند آموزش هايعمومي به خصوص براي كودكان مناطق روستايي مي تواند در كاهش تخريب محيط زيست و حفاظتاز آن نقش به سزايي داشته باشد.

گزارش جشنواره را میتوانيد از اينجا دريافت نماييد.