گروه نمایش «دردسر های یوزپلنگی» در دومین سفر خود، برنامه های خود را در روستاهای سنخواست، فراشیان و آزادوار در پناهگاه حيات وحش میاندشت برگزار کرد. اين سه بخش/روستا از مهمترين سکونتگاه های انسانی هستند که در راستای آموزش جوامع محلی برای آشنايی آنها با تنوع زيستی، بخصوص يوزپلنگ و کاهش تعارض مردم با گوشتخواران ميزبان سه جشنواره بودند.

پناهگاه حيات وحش مياندشت از جمله زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی است که متاسفانه به دلیل وجود روستاهای متعدد در این منطقه، شاهد تعارض مردم محلی با حیات وحش هستیم. از این رو نام این منطقه در فهرست اجراهای تئاتر آموزشی انجمن قرار گرفت. اين منطقه همه ساله از ابتدای دی ماه پذيرای حدود 15000 دام اهلی از روستاهای اطراف بوده که به مدت بيش از سه ماه پروانه چرا در بخشهايی از منطقه را در دست دارند و احتمال برخورد با انواع گونه ها بخصوص یوزپلنگ را دارند. از اين رو، آموزش دامداران اين منطقه پيش از آغاز قصل چرای 1389 از اهميت خاصی برخوردار بود.

جشنواره های نیم روزه ای که در روستاها برگزار گردید علاوه بر تئاتر آموزشی دردسرهای یوزپلنگی که به آگاه سازی در رابطه با مشکلات زندگی یوزپلنگ ها می پردازد شامل بازی های مختلف و پخش فیلم های آموزشی برای مخاطبان نیز می شود. سپس اعضای گروه به گپ و گفت با مردم محلی می پردازند و ضمن این صحبت ها می توان شاهد تغییر دیدگاه آنان نسبت حیات وحش منطقه بود. مخاطبان عموما شامل شکارچيان، دامداران، چوپانان، مقامات محلی، دانش آموزان و زنان روستا است. اين برنامه با همکاری اداره حفاظت محيط زيست جاجرم و پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی برگزار شد.

برنامه ی اول: بخش سن خواست

برنامه برای حدود 60 نفر از دانش آموزان، بزرگسالان و مسئولین بخش در محل بخشداری برگزار شد و مهندس هراتی، رییس اداره محیط زیست جاجرم نیز به سخنرانی پرداختند.

 

MiandashtTheater2.jpg

 

 

MiandashtTheater3.jpg

 

MiandashtTheater4.jpg

 

MiandashtTheater5.jpg

 

عکس گروهی با حضور شرکت کنندگان و برگزارکنندگان در مقابل بخشداری سنخواست

 

 

 

برنامه ی دوم: روستای فراشیان

 

حدود 70 نفر از اهالی و عموما آقایان مخاطب این برنامه بودند و علاوه بر مهندس هراتی، دهیار روستای فراشیان نیز سخنرانی کردند. از نکات مثبت این برنامه توجه و علاقه ی بسیار زیاد مخاطبان نسبت به تئاتر بود.

 

 

MiandashtTheater1.jpg

 

MiandashtTheater6.jpg

 

MiandashtTheater7.jpg

 

MiandashtTheater9.jpg

 

MiandashtTheater8.jpg

 

برنامه ی سوم: روستای آزادوار

 

ترکیب مناسب سنی از تمام اقشار روستا و حدود 100 نفر در این برنامه حضور داشتند. و رییس محیط زیست بخش جغتای، مهندس آقامیری نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

 

MiandashtTheater10.jpg

 

MiandashtTheater13.jpg

 

MiandashtTheater11.jpg

 

MiandashtTheater12.jpg

 

نشان دادن سرآهويی که اخيرا توسط محيط بانان مياندشت از متخلفين گرفته شده است

 

 

 

لازم به ذکر است که در راستای آموزش بيشتر دامداران و چوپانان مياندشت، بهمن ماه امسال برنامه آموزشی به صورت چهره به چهره در محل مراتع و آغلهای آنها در مرتع مجازشان برگزار خواهد شد و بروشورها و انواع وسايل کاربردی نيز دراختيار آنها قرار داده خواهد شد. همچنين، سومین سفر از سری سفرهای نمایش «دردسر های یوزپلنگی»، اوایل بهمن ماه و در استان يزد و کرمان (منطقه راور) خواهد بود.