نتایج بررسی جمعیت یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نای بندان نشان می دهد که جمعیت یوزپلنگ آسیایی در این منطقه طی سالهای گذشته پایدار مانده و تغییرات زیادی نداشته است. براساس برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ در این منطقه که از آبان ماه سال گذشته تاکنون در محدوده امن این منطقه که ناحیه ای بسیار کوچک از کل پناهگاه حیات وحش نای بندان می باشد درجریان است، تابحال تنها از حداکثر 3 فرد یوزپلنگ مختلف در این منطقه عکسبرداری شده است و این درحالی است که در بیشتر برنامه های پایش اجرا شده طی سالهای 1381 تا 1386 نیز توسط پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و زیرنظر بهمن نجفی از چند فرد معدود عکسبرداری شده است، بطوریکه به ندرت تعداد یوزهای داخل محدوده امن پناهگاه حیات وحش نای بندان از 2 تا 4 فرد فراتر می رفته است.

یکی از این یوزها، یوز نر بالغی با نام آرش است که به صورت غالب در بسیاری از نقاط منطقه حضور داشته و حتی پیش از آغاز این طرح مطالعاتی نیز در منطقه حضور داشته است. این یوز در نقاط مختلف حضور داشته و ظاهرا در شرایط مناسبی به سر می برد با این حال، نکته ای که اندکی نگران کننده است عدم ثبت توله یوز در سال جاری در این منطقه می باشد که تلاشها برای ادامه پایش جمعیت یوز در این منطقه تا پایان تابستان سال جاری با این امید ادامه خواهد یافت.

پناهگاه حیات وحش نای بندان با وسعت 4 /1 میلیون هکتار یکی از بزرگترین مناطق حفاظت شده ایران می باشد که برنامه پایش تنها در بخش کوچکی از آن با وسعت کمتر از 100 هزار هکتار در جریان می باشد. انتظار می رود غیر از یوزهایی که در داخل محدوده مطالعاتی ثبت شده اند، یوزهای بیشتری در سایر بخشهای پناهگاه حیات وحش نای بندان نیز حضور داشته باشند. برنامه پایش جمعیت یوزپلنگ در ایران از زمستان 1390 توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها، پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی و مؤسسه پانترا با هدف ارزیابی دقیق وضعیت یوزپلنگ در ایران و پایش روند جمعیتی آن درحال اجرا می باشد. این برنامه در پناهگاه حیات وحش نای بندان با همکاری اداره حفاظت محیط زیست طبس، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و مؤسسه کاوشگران حیات وحش پارت درجریان می باشد. در پایان این برنامه پایش، مراسمی با حضور مقامات شهرستان و استان جهت گزارش دهی نتایج این پروژه به دست اندرکاران برگزار شده و از محیط بانان منطقه قدردانی بعمل خواهد آمد.