انجمن یوزپلنگ ایرانی یک تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی مستقل بوده که از هیچ نهاد دولتی و غیردولتی بودجه ای دریافت ننموده و تمامی فعالیتهای خود را با حمایت افراد یا مؤسسات علاقمند انجام می دهد که به شرح زیر می باشد:

حامیان فعلی انجمن

سامان گلریز

1www.samangolriz.ir

پارس پک

پارس پک
www.parspak.com

شرکت آماده لذیذ

 

 

www.amadehlaziz.com

 

شرکت بدرسیستم بازرگان9

wwwbadrsystem-t.com

اسمان آبی پارس

www.parsbluesky.com

بدر سیستم

7

www.badrsystem.com

چای احمد

 

7

 

www.ahmadtea.ir

حامیان پیشین

گروه صنعتی ایران خودرو

2www.ikco.ir

سین کافه

www.seen.coffee

بیمه دی ( نمایندگی 4425 )

www.dayins.com

کافه رییس

www.raeescoffee.com

شرکت پتروکیمیا سپاهان

5www.synolexoil.com

بانک ایران زمین

4www.izbank.ir

مهاجرت پلاس

www.mohajeratplus.com

شرکت پخش گاز مایع (فرگاز)

6www.fergas.ir

گروه اویک

www.oiecgroup.com

تبلیغات اینترنتی ANETWORK

www.anetwork.ir

نوین کیمیا

8www.novinchimia.ir