بر اساس مشاهدات صورت گرفته از طریق دوربین های تله ای جمعیت یوز در زیستگاههای جنوبی کشور رو به کاهش است.

هومن جوکار مدیر پروژه بین المللی یوزپلنگ آسیایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت وگو با خبرنگار محیط زیست ایسکانیوز با اعلام این خبر گفت:  فاز دوم پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی با هدف اهمیت به مشارکت جوامع محلی در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی برای  حفاظت پایدار محیط زیست و مناطق حفاظت شده اجرا می شود.

او افزود: فاز دوم پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی انجام می شود و هدف از اجرای این فاز پایش جمعیت یوز در کشور است.

او با اشاره به اینکه آخرین پایش از وضعیت جمعیت یوز در سال 91 بوده و بعد از این تاریخ پایش جمعیتی نداشته ایم,تصریح کرد: ارزیابی جمعیت یوزپلنگ از طریق دوربینهای تله ای از جنوب کشور در خراسان جنوبی (پناهگاه حیات وحش نایبندان) آغاز شده و در سال 94 وارد مناطق حفاظت شده کوه بافق, دره انجیر, سیاه کوه و آریز استان یزد خواهد شد.

جوکار ادامه داد: بر اساس مشاهدات در زیستگاههای جنوبی با کاهش جمعیت یوزپلنگ و در زیستگاههای شمالی یعنی میاندشت و پارک ملی توران شاهد افزایش جمعیت هستیم.

مدیر پروژه بین المللی یوزپلنگ آسیایی خاطرنشان کرد: با اجرای فاز دوم پایش, ارزیابی وضعیت یوزها از لحاظ کاهش یا افزایش جمعیت امکان پذیر خواهد بود.

پایش جمعیت بهانه ای برای حفاظت از زیستگاههای یوزپلنگ

پایش جمعیت بهانه ای است تا در کنار آن اقدامات حفاظتی برای منابع آبی,جلوگیری از تخریب زیستگاه و شکار در مناطق حفاظت شده انجام شود.

نوید قلی خانی مدیر پروژه پایش ملی یوزپلنگ ایرانی در این باره گفت: فاز دوم پایش جمعیت یوزپلنگ از تیر ماه امسال آغاز شده است. در این پروژه دوربین های تله ای در منطقه حفاظت شده میاندشت در خراسان شمالی به مدت 5/2 ماه کارگذاشته شده است.

او افزود: به منظور پایش همه زیستگاههای یوزپلنگ در کشوربعد از فاصله زمانی 5/2 ماه دوربین های تله ای پناهگاه حیات وحش نایبندان در خراسان جنوبی کار گذاشته می شود و حدود 5/1 ماه دیگر دوربینها برداشته شده و به مناطق حفاظت شده کوه بافق,سیاه کوه,پنا هگاه حیات وحش دره انجیر ومنطقه شکار ممنوع آریز منتقل می شود.هدف این است که این 4 منطقه همزمان مورد پایش قرار گیرند.

قلی خانی ادامه داد: پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین و پناهگاه حیات وحش راور کرمان نیز به صورت یکپارچه و همزمان در سالهای آینده دوربین گذاری می شوند.

او بیان اینکهفاز اول پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی از انتهای سال 89 آغاز شده و در انتهای سال 91پایان یافت, تصریح کرد:  برای اینکه روند پایش جمعیت به طور سیستماتیک انجام شود باید مرتب تکرار شود.در فاز اول پایش 22 یوز از طریق دوربین ها ثبت شد که از جلوی دوربین رد شده بودند و بر اساس گزارش افراد محلی و چوپانها 40 تا 70 یوز در کشور مشاهده شده است.

قلی خانی با اشاره به تخریب زیستگاههای یوزپلنگ گفت: جاده ها,معادن,اراضی کشاورزی و چرای بی رویه دام زیستگاههای یوز را تهدید می کنند که آموزش جوامع محلی نقش مهمی در حفاظت ازاین زیستگاهها دارد.

مدیر پروژه پایش ملی یوزپلنگ ایرانی,اظهار کرد: پایش جمعیت بهانه ای است تا در کنار آن اقدامات حفاظتی برای منابع آبی,جلوگیری از تخریب زیستگاه و شکار در مناطق حفاظت شده انجام شود.

منبع خبر: ایسکانیوز