انجمن یوزپلنگ ایرانی در چهاردهمین نمایشگاه محیط زیست به صورت مستقل حضور خواهد داشت.

هدف از حضور انجمن در نمایشگاه امسال، معرفی پروژه ها و ارائه گزارش فعالیت های بخش های مختلف خواهد بود و در عین حال جلب مشارکت صنایع و عموم مردم در پروژه های حفاظتی از دیگر اهداف حضور انجمن یوزپلنگ ایرانی در نمایشگاه 1393 است.

لازم به ذکر است انجمن یوزپلنگ ایرانی علاوه بر ارائه خدمات آموزشی در غرفه خود، در ارائه اقلام آموزشی ایرانخودرو، بنیاد ملت، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز و اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد همکاری داشته است.

از اعضای محترم انجمن یوزپلنگ ایرانی دعوت می شود برای بازدید از غرفه انجمن در نمایشگاه به سالن 38 غرفه شماره 10 مراجعه نمایند.

ساعات بازدید از 9 صبح تا 16 می باشد و نمایشگاه از 2 تا 5 اسفندماه برقرار خواهد بود.

دعوتنامه نمایشگاه محیط زیست 93