پانزدهمین نمایشگاه محیط زیست از تاریخ 10 تا 13 اسفندماه 1394 در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.
انجمن یوزپلنگ ایرانی در این دوره از نمایشگاه، با معرفی فعالیت ها و پروژه های خود و هم چنین یک ارائه گزارش و یک مناظره حضور داشت.
اجرای یکی از ایستگاه های آموزشی کارسوق، نصب دوربین تله ای در غرفه و شبیه سازی کار دوربین تله ای در مناطق، توزیع جدیدترین شماره یوزنامه، نمایش منتخب فیلم های دوربین های تله ای، نمایش انیمیشن های آموزشی در مورد پلنگ و یوزپلنگ، معرفی رسانه های مجازی انجمن و ارتباط با مخاطبان و صاحبنظران حفاظت حیات وحش از جمله فعالیت های غرفه انجمن در نمایشگاه پانزدهم بود.

ارائه نتایج دوربین گذاری های فاز اول و دوم پایش ملی جمعیت یوزپلنگ ایرانی توسط مدیر برنامه پایش انجمن و مرور دستاورد های حفاظتی در روز سوم نمایشگاه از دیگر فعالیت های انجمن در روزهای نمایشگاه بود.
روز آخر و در یکی از شلوغ ترین روزهای غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی، تبادل نظر و پرسش و پاسخ درباره پروژه نصب ردیاب های ماهواره ای روی پلنگ در شمال شرقی ایران با حضور مجریان پروژه و منتقدان و علاقمندان برگزار شد.
عکس از: نوید قلی خانی