به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، در پی گزارش واصله مبنی بر مشاهده سه پلنگ در یک باغ شخصی واقع در منطقه حفاظت شده البرز جنوبی و تایید حضور گونه از روی علائم مربوطه از جمله رد پا و سرگین، به منظور ثبت دقیق گونه و شکار تصاویر آن، با حضور انجمن یوزپلنگ ایرانی، ارشناسان محیط طبیعی و مامورین یگان حفاظت، تعداد سه دستگاه دوربین های تله ای در منطقه مذکور نصب شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج در این مورد اظهار داشت: پلنگ ایرانی یکی از حیوانات در معرض خطر انقراض در ایران است که در اکثر مناطق کشور اعم از ارتفاعات البرز تا تپه ماهورهای کویر مرکزی و هرکجا که طعمه مناسب به خصوص کل و بز وجود داشته باشد زندگی می کند.

متاسفانه بعلت شکار بیش ازحد این حیوان و تخریب روز افزون زیستگاه ها، شاهد مهاجرت این گونه به سایر مناطق و همچنین کاهش جمعیت آن هستیم. شایان ذکر است که منطقه حفاظت شده البرز جنوبی با توجه به شرایط خاص زیستی، به عنوان یکی از زیستگاه های مناسب برای گونه پلنگ است.
پیش از این، انجمن یوزپلنگ ایرانی و مؤسسه تصویر حیات وحش مستندی با عنوان “درجستجوی پلنگ ایرانی” در البرز مرکزی تولید کرده بودند که موفق به گرفتن سیمرغ جشنواره فیلم فجر در سال 1390 شد.

 

P1020628.JPG

P1020639.JPG

P1020647.JPG

P1020632.JPG