موسسات مردم‌نهاد و غیرانتفاعی همواره با معضل تامین بودجه برای فعالیت ها و پروژه های حفاظتی خود مواجه هستند. به شکلی که این معضل همواره منجر به کاهش کیفیت و کمیت‌ اجرای پروژه‌ها شده است. در این میان شرکت ها و موسساتی وجود دارند که نه تنها دغدغه حفاظت از محیط زیست دارند، بلکه کمک به پروژه های محیط زیستی را مسئولیت‌های اجتماعی خود قلمداد می‌کنند.
موسسه حقوقی مهاجرت پلاس که ارائه کننده مجموعه کاملی از خدمات برای متقاضیان مهاجرت به کشور استرالیاست، در زمره این موسسات قرار دارد. این مجموعه در اولین اولین همکاری خود با انجمن یوزپلنگ ایرانی، حقوق محیط‌بان آب در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت را بطور کامل برای یک سال تامین کرد. به لطف این همکاری این پروژه وارد چهارمین سال فعالیت خود برای تامین آب حیات‌‌وحش در این پناهگاه شده است.
به دنبال این همکاری موفق، کمپین دیگری برای پایش وضعیت حیات وحش و به ویژه یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش میاندشت راه اندازی شد. در این کمپین برای 50 نفر اول متقاضیان ویزای مهارت که مبلغ 1 میلیون تومان به این کمپین کمک کنند، تخفیف ویژه ای تا 5 میلیون تومان در حق الوکاله اشان در نظر گرفته می‌شود. این پروژه اوایل مرداد در منطقه آغاز و طی هفته آتی و پس از جمع‌اوری دوربین‌ها از منطقه پایان خواهد یافت.
انجمن یوزپلنگ ایرانی و موسسه مهاجرت پلاس طی تفاهم نامه ای همکاری های بلند مدتی را دنبال می کنند و هر دو تلاش می‌کنند به بهترین نحو دین خود را به محیط زیست کشور ادا کنند.