همزمان با تشکیل جلسات جمعی در روستا برای برنامه ریزی ادامه روند پروژه و تحلیل مسأله خسارت دیدن گاو «خبرنامه شماره ۲ درفک» منتشر شد. هدف از تولید این خبرنامه در فاز طراحی راه حل برای مدیریت تعارض با پلنگ ایرانی در میان گذاشتن اطلاعات با سایر دست اندرکاران پروژه به ویژه همه اهالی روستا است. در خبرنامه شماره ۲ درفک مسائل مختلفی از جمله گزارش جلسات برنامه ریزی ادامه کار توسط مردان روستا و گزارش جلسات زنان در سه روستا با موضوع ریشه یابی مشکل خسارت دیدن گاو آمده است.

در درخت مشکلی که توسط اهالی روستا شکل گرفته و تصویر آن در خبرنامه آمده، مواردی مثل دزدی٬ بیماری و حمله پلنگ به عنوان ریشه‎های اصلی خسارت گاو مطرح شده‎اند. اهالی روستا با ریزتر کردن هر یک از این ریشه‎های اصلی، عواملی را که باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است تحلیل کردند. به عنوان مثال حاضرین در جلسه « قرار گرفتن گاو در مسیر پلنگ» به دلیل «بی توجهی دامدار» و «نبودن کسی به همراه گاو در جنگل» را باعث حمله پلنگ به دام می­دانستند. از طرف دیگر در تحلیل اثرات خسارت دام٬ آنها گفتند که خسارت گاو باعث ضرر مالی، از دست دادن سرمایه  و کم شدن لبنیات خانواده می­شود.

درخت مشکل خسارت دیدن گاو در ادامه کار در جمع­های دیگری با حضور مردان و زنان روستا تکمیل شد و هم­چنین راه­حل­هایی برای از بین بردن برخی از این ریشه­ ها پیشنهاد شد. راهکارهای مطرح شده از سوی مردم محلی را می توان در سه دسته مختلف طبقه بندی کرد:

  • راه حل­هایی که در گذشته برای نگهداری گاو در جنگل مورد استفاده مردم قرار داشتند٬ اما به نظر می­رسد با گذشت زمان و تغییر شیوه زندگی کمتر مورد استفاده قرار می­گیرند؛ مثل «استفاده از چوپان مشترک برای چرای روزانه گاو» و «سپردن گاو به دامداری دیگر در فصل کشاورزی». این راه‎حل‎ها کمک می‎کند که همیشه کسی همراه دام در جنگل حضور داشته باشد و مانع قرار گرفتن گاو در مسیر پلنگ شود.
  • راه حل­هایی که می­توانند در تعامل با سایر نهادها به کاهش اثرات خسارت گاو کمک کنند؛ مثل برگزاری جلساتی با اداره محیط زیست و بیمه برای رسیدن به شیوه‎ای جهت جبران ضرر مالی که در اثر از بین رفتن گاو ایجاد می‎شود.
  • راه حل­هایی که می­توانند به معیشت مردم محلی کمک کنند یا جایگزین نگهداری گاومحلی شوند. مثل نگهداری گاو دورگه به جای گاو محلی. گاوهای دو رگه را می‎توان در آغل نگهداری کرد و نیازی نیست به جنگل بروند، بنا بر این خطر حمله پلنگ یا دزدی گاو کم می‎شود. نمونه دیگری ازاین گروه راه‎حل‎ها پروش قارچ یا انجام فعالیت‎های معیشتی دیگر، به جای نگهداری دام است که می‎تواند جایگزینی برای نگهداری دام باشد.

انتظار می رود در ادامه کار این راهکارها تکمیل شود و تبدیل به برنامه اقدام جامعه محلی برای مدیریت تعارض با پلنگ شود.

علاقمندان می توانند خبرنامه را از اینجا دریافت کنند. 

 

 

problem-tree-of-cattle-losses-

 

local-people-reading-newsletter