توله‌های زایمان سوم خورشید؛ یوزپلنگ ایرانی در توران

خورشید تا آبان ماه هر چهار توله خود را سالم نگه داشته است.این یوز که رکورددار یوزهای مادر در ایران با سه زایمان موفق است، از اصلی‌ترین امیدهای ما برای ادامه زادآوری در قلب توران است. متاسفانه تا این لحظه شواهدی از زادآوری مهتاب و هرب که امسال نوبت زایمانشان است نداریم.
امنیت زیستگاه اصلی‌ترین دلیل موفقیت خورشید است که این موضوع را مرهون تلاش شبانه روزی محیط‌بانان هستیم.
دوربین‌گذاری امسال با حمایت شرکت الیت انجام شده است.

توله‌های زایمان سوم خورشید؛ یوزپلنگ ایرانی در توران