در میان افراد تقدیرشده در همایشی که اخیرا توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی برای پیشبرد حفاظت از یوزپلنگ در ایران برگزاری شد، دو نفر حضور داشتند که کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند. این دو نفر، پوردل نژادراوری از شهرستان راور کرمان و مجتبی ایلخانی از درونه خراسان رضوی بودند که طی سالهای خیر، گوسفند و شترهای خود را در اثر حمله گربه سانانی مانند یوز و پلنگ از دست دادند، با این حال آنها هیچگاه دست به اسلحه نبرده و علی رغم خسارت جدی، این جانوران را از بین نبردند. درعین حال، سازمان محیط زیست تلاش نمود تا با گزارش رسمی این وقایع بخشی از خسارت آنها را جبران نماید ولی کمبود منابع مالی و طولانی بودن روندهای اداری باعث شد تا این پروسه با دشواری و کندی روبرو گردد.

از همین رو، بواسطه این قانون مداری این افراد و همچنین عدم تلاش آنها برای ازبین بردن این گربه سانان نادر، در همایش یوزپلنگ ایرانی از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست جوایزی نقدی و همچنین لوح یادبودی به امضای خانم دکتر ابتکار دریافت نمودند. همچنین، این افراد کارشناسان خبره ای برای انجام بررسی و ارزیابی وضعیت جانوران در این مناطق می توانند باشند و مشارکت آنها لازمه هر گونه تلاش حفاظتی می باشد. البته لازم به ذکر است که صحت ادعای آنها پیش از این مورد بررسی و تأیید دقیق گرفته بوده است. این افراد معمولا خود بسیار به طبیعت علاقمند بوده و درعین حال تجربه و دانش بالایی به سبب حضور مستمر در عرصه ها دارند، از همین رو جلب مشارکت آنها برای حفاظت از یوزپلنگ بسیار ضرورت دارد.

با این حال، باید بخاطر داشت که نمی توان از همه دامداران انتظار چنین رفتاری را داشت و ممکن است مواردی از تعارض دامداران و گربه سانان بزرگ جثه مانند یوز و پلنگ درصورت عدم حمایت از دامداران و پرداخت خسارتها منجر به ازبین رفتن این جانوران گردد. متأسفانه طی سالهای اخیر حدود 5 یوزپلنگ در مناطق مختلف قربانی این تعارض شده و از همین رو نیازمند توجه جدی تر به این معضل درحال رشد از سوی مسئولین می باشد.