صفحه اصلی دستکاری در سرنوشت یوزپلنگان آسیایی دلایل مرگ و میر یوزپلنگ آفریقایی در فراجمعیت‎ها

دلایل مرگ و میر یوزپلنگ آفریقایی در فراجمعیت‎ها

مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا 2016
جا به جایی یوزپلنگ ها به صورت دسنی در فراجمعیت های آفریقای جنوبی