بدینوسیله از علاقمندان آثار هنری و همینطور علاقمندان محیط زیست و حیات وحش ایران زمین دعوت می گردد تا از نمایشگاه عکس گروهی با موضوع «یوزپلنگ ایرانی» بازدید نمایند. در این نمایشگاه، منتخب عکس هایی که توسط اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی از کوشکی و دلبر گرفته شده است به نمایش گذاشته خواهد شد.

گشایش نمایشگاه: جمعه 18 اردیبهشت 1394، ساعت 16 الی 20

پایان: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394

زمان بازدید: همه روزه از ساعت 15 الی 20

نشانی: تهران، خیابان لواسانی شرقی(فرمانیه)، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان پور ظهیر (سنبل)، شماره 26، زنگ سوم، گالری 26 تهران

تلفن گالری: 22287547

لازم به ذکر است تمام عواید این نمایشگاه صرف حفاظت از «یوزپلنگ ایرانی» خواهد شد.