با توجه به اهميت آموزش جوامع محلی در پارک ملی کوير، انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل و انجمن یوزپلنگ ايرانی اقدام به برگزاری مسابقه فوتسال تحت عنوان جام فوتبال یوز آسیایی در ابوزیدآباد و بخش کویرات نموده است. اين مسابقات با حضور تيمهای محلی روستاهای ابوزيدآباد، محمدآباد و غيره در زمين خاکی ابوزيدآباد برگزار می شود.

همچنين اين گروه محلی برای تنويرافکار دانش آموزان اقدام به برگزاری مسابقات مختلفی در تابستان برای کودکان ونوجوانان ابوزيدآبادی نموده است. درعين حال ساماندهی مسابقه بزرگ فوتبال در سطح شهرستان آران و بیدگل، بخش کویرات وشهر بادرود و مسابقه موتورسواری آماتوری ویژه ی شکارچیان منطقه به مناسبت روز يوزپلنگ در شهرويور ماه در دستور کار و برنامه ريزی برای انجمن حاميان محيط زيست بادرود می باشد.

اين گروه محلی به دنبال برگزاری يک جشنواره يک روزه در پاييز سال 1388 توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی در ابوزيدآباد و محمدآباد که از مهمترين کانون های شکارچيان در جنوب پارک ملی کوير به شمار می روند، توسط چند جوان علاقمند محلی تشکيل شد و در راستای هدف حمايت و توانمندسازی گروه های محلی، طی جلساتی در تهران توسط کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی در زمينه يوزپلنگ مورد آموزش قرار گرفتند.

با آنکه تمامی فعاليتهای اين گروه علاقمند محلی داوطلبانه انجام می شود، ازشروع بازی ها تاکنون اين گروه محلی برای تأمين جوايز و ادوات مربوط به اين مسابقات با موانع مالی جدی روبرو بوده، بطوريکه ادامه فعاليتهای مختلف آموزشی آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته است. از اين رو، آقای مصيب صدری مسئول اين انجمن با ارسال نامه ای از همه علاقمندان و مسئولين دعوت نمود تا باتوجه به شرایط ویژه و استراتژیک منطقه و ضروری بودن انجام ، اقداماتی صورت گیرد.