زماني يوزپلنگ آسيايي در بخش وسيعي از قاره آسيا زندگي مي‌کرد. کشورهايي چون عربستان، عراق، ايران، ترکمنستان، افغانستان و هندوستان زماني ميزبان يوزپلنگ آسيايي بودند. اما متاسفانه بدليل شکار و تخريب زيستگاه، اين دونده زيبا در تمام کشورهاي آسيايي منقرض شد و اکنون تعداد بسيار اندکي از آنها تنها در کشور ما، ايران، باقيمانده است که متاسفانه در ايران هم رو به انقراض است. انجمن يوزپلنگ ايراني بيش از يک دهه است که تلاش مي کند در قالب فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي، با کسب دانش در مورد يوزپلنگ و آموزش عموم، به خصوص جوامع محلي اطراف زيستگاه يوزپلنگ، به حفظ اين جانور کمک کند. اين انجمن در قالب فعاليت‌هاي پژوهشي، آموزشي و حفاظتي از قبيل برآورد جمعيت يوزپلنگ در سطح کشور، برنامه‌هاي آموزشي در روستاهاي همجوار زيستگاه هاي يوزپلنگ، درج تصوير يوزپلنگ بر روي پيراهن تيمي ملي فوتبال کشور، حمايت از محيط‌بانان زيستگاه هاي يوزپلنگ و انجام برنامه‌هاي متعدد ديگر، در راستاي فرهنگ‌سازي و حفاظت عملي از حيات وحش و محيط‌زيست ايران تلاش مي‌کند. این انجمن در راستای اهداف فرهنگ سازی خود، از سال 1386، نهم شهريورماه را به عنوان «روز ملي يوزپلنگ ايراني» نام‌گذاري کرد و هر ساله اين روز را با مشارکت مردم و سازمان هاي دولتي و خصوصي گرامي مي‌دارد.
در حالی به دهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی نزدیک می شویم که وضعیت این گونه ارزشمند از هر زمان دیگری نگران‌کننده‌تر بوده و امروز به‌شدت نیازمند توجه است. به همین جهت، و با توجه به مناسبت پیش رو، انجمن یوزپلنگ ایرانی قصد دارد اولین نشست خبری‌ برای اعلام «وضعیت بحرانی یوزپلنگ آسیایی» در ایران برگزار نماید.
لذا از خبرنگاران محترم دعوت می‌شود در این نشست که 8 شهریورماه برگزار میگردد، شرکت نمایند. در صورت تمایل، خبرنگاران می توانند با توجه به محدود بودن فضا با مراجعه به سایت انجمن یوزپلنگ ایرانی برای حضور در این نشست ثبت نام نمایند.
www.wildlife.ir/cheetah95