انجمن یوزپلنگ ایرانی در روز دوشنبه 25 شهریورماه 1392 دهمین سمینار حیات وحش را برگزار کرد. این نشست با حضور 40 نفر از اساتید و دوستداران محیط زیست در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار شد. ” رژیم غذایی فصلی و تعارضات خرس قهوه ای در زاگرس مرکزی” نخستین موضوع ارائه شده توسط آقای مهندس علی ترک قشقایی بود. این مطالعه در استان چهارمحال بختیاری انجام گرفته است که بررسی رژیم غذایی خرس در محدوده مطالعاتی نشان داده است که این گونه از سه ماده غذایی سیب، یونجه و انگور بیشترین تغذیه را کرده است و به همین دلیل خساراتی را به باغها وارد می کنند. در مصاحبه با افراد بومی و محلی مشخص شده است که اکثر افراد خرس را حیوانی همه چیز خوار میدانند و همانطور که بررسی سرگین ها نشان داده است، سیب و انگور را بیشترین غذای مصرفی خرس معرفی کرده اند؛ همچنین مردم محلی از پنجه، چربی و کیسه صفرای این حیوان هم استفاده می کنند.

در بخش دوم آقای دکتر محمدرضا رحمانی مروری بر مرجان های ایران انجام دادند و از اهمیت آنها مانند فواید اقتصادی، کاهش گرمایش زمین، خواص دارویی، تولید انرژی و… صحبت کردند و اینکه ما در خلیج فارس (بخش ایران) در حدود  51 گونه مرجان داریم که از این تعداد 4 گونه متعلق به جنس آکروپورا (مرجان های شاخ گوزنی) می باشد. این جنس از مرجان ها می توانند شرایط سخت محیطی خلیج فارس را تحمل کرده و برای این کار در ظاهر خودتفاوت هایی را بوجود آورده اند ولی به دلیل جوان بودن خلیج فارس و همچنین نرخ تکاملی بسیار آهسته مرجان ها، هنوز فرصت پیدا کردن تنوع را بدست نیاورده اند. سمینارهای حیات وحش به صورت ماهیانه توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت زیست بوم برگزار می گردد.

 IMG_7344(2)

IMG_7354(2)

IMG_7358(2)