دوازدهمین سمینار حیات وحش در تاریخ 11 آبان 1392 توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار گردید. در این سمینار 45 نفر از علاقمندان به تنوع زیستی و حفاظت شرکت کرده بودند.

دو کارشناس بین‌المللی در این نشست با موضوع “اکتساب زمین با هدف حفاظت با همکاری سازمان‌های مدنی محلی” به سخنرانی پرداختند؛ نفر اول آقای Marc Hoogeslag از IUCN هلند و نفر دوم آقای John Burton از (WLT)  World Land Trus انگلستان. آقای هوگسلاگ در بخش اول ابتدا به بیان تاریخچه ای از فعالیت های IUCN و WLT پرداخت؛ اینکه این دو نهاد از سال 1996 به همکاری با هم پرداخته اند و پروژه های مختلفی را تحت عنوان «کمک های کوچک برای خرید طبیعت» با همکاری NGO های محلی در کشورهای مختلف (قاره های آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا) به انجام رسانیده اند. این فعالیت ها در زمینه خرید زمین برای حفاظت شکل گرفته است که تمرکزشان بیشتر در قاره آمریکای جنوبی می باشد.
الویت پذیرش پروپوزال و تخصیص کمک ها با مناطقی می باشد که از تنوع زیستی بالایی برخوردار هستند و یا در آنها گونه های در معرض خطر وجود داشته و در عین حال خیلی هم مورد مدیریت قوی قرار نگرفته باشند. همین طور کلید موفقیت این گونه پروژه های حفاظتی را در گرو حضور فعال NGO  های محلی در منطقه، رابطه خوب ما بین NGO ها وحامیان مالی و عشق و علاقه ، تعهد و سیستم در سازمان مدنی محلی برای حفاظت دانستند.

آقای بورتون در بخش دوم از WLT صحبت کردند و اینکه این NGO در سال 1989 برای حفظ یک منطقه در آمریکای جنوبی تأسیس شده است. ایشان اهداف سازمان خود را اینطور بیان کردند:

–         حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و تنوع زیستی از طریق خرید زمین

–         همکاری با شریک های محلی که بتوانند این مناطق را حفاظت کنند

–         مدیریت پایدار این مناطق با هدف کمک رساندن به جوامع محلی

–         تنویر افکار از طریق آموزش

از سال 1999 به بعد حجم زیادی از درخواست ها به دستشان رسیده که در سال های آتی میتوانند با جذب حامیان مالی به