پیرو درج مطلبی در يکي از خبرگزاری ها در رابطه با پروژه خروج دام از پارک ملی توران متعلق به انجمن یوزپلنگ ایرانی، موارد زیر جهت شفاف سازی به اطلاع علاقمندان و اعضای انجمن می رسد:

– پروژه مذکور دو سال پیش نهایی شده است و از همان زمان تیم پروژه شکل گرفته است.

– از زمان تصویب پروژه، کارشناسان انجمن با مراجعه به منطقه و برگزاری جلساتی با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مرتبط با پروژه، در صدد اجرای آن بوده‌اند. متاسفانه افزایش ناگهانی قیمت سامانه‌ها و عدم اجرای تعهدات توسط برخی ارگان‌ها، مانع از اجرای آن تا به امروز شده است.

– قيمت سامانه‌های عرفی توسط اداره‌کل حفاظت محيط زيست استان سمنان در اختيار اين انجمن گذاشته شده بود و هزینه‌های پروژه بر همین اساس تعیین شده بوده است. اما متاسفانه در طول اجرای این پروژه مشخص شد این ارزیابی اشتباه بوده است و اجرای کار را به دلیل تامین منابع مالی بیشتر به تعویق انداخت. از طرفی مابقی مبلغ مورد نياز توسط سازمان حفاظت محیط زیست تقبل شد اما این بودجه تا به امروز اختصاص نیافته است.

– این پروژه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که بخشی از آن مربوط به انجمن یوزپلنگ ایرانی است و نهادهای دیگری نیز وجود دارند که باید نقش‌های خود را ایفا کنند. متاسفانه تا به امروز این نهادها هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اند.

– انجمن یوزپلنگ ایرانی این پروژه را به عنوان یک پروژه در حال اجرا می‌شناسد که روند اجرای آن به هیچ عنوان متوقف نشده و  مکاتبات و رایزنی‌های لازم برای آن در حال پیگیری است.

– در جایی از مطلب خبرگزاری مذکور عنوان شده که در صورت عدم توافق دامدار، توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت‌گذاری شده و دامدار مجبور به ترک منطقه است. در حالی که در پروژه‌های حفاظتی، مشارکت مردم مهم ترین رکن است و رفتارهای قهری از این دست در بلندمدت به ضرر  پارک ملی و نهایتا گونه‌های منطقه و به‌خصوص یوزپلنگ تمام می‌شود. انجمن یوزپلنگ ایرانی بر مبنای اصول خود از هرگونه نگاه یک جانبه بدون در نظر گرفتن تمامی ذی‌نفعان دوری می‌جوید و راه حل مسئله را در توافق و تعامل پایدار طرفین جستجو می‌کند.

 

انجمن یوزپلنگ ایرانی به جهت حساسیت های بالای این پروژه، ارائه گزارشات کامل را به بعد از اجرای آن موکول می کند تا علاقمندان در جریان جزئیات بیشتر قرار گیرند. هم چنین لازم به ذکر است که کارفرمای پروژه به صورت کامل در جریان تمام اتفاقات و روند اجرایی کار بوده و به طور مرتب گزارش‌های پيشرفت پروژه را دريافت نموده است.

رفع ابهام پروژه خروج دام از پارک ملی تورانعکس از علی شمس