پژوهش ها و ماجراهای دیدار با خرس قهوه ای را در این شماره “همشهری سرزمین” بخوانید. سفر به زیستگاه خرس قهوه ای که بزرگترین گوشتخوار خشکی‌های زمین است، یکي از پرهیجان‌ترین، خطرناكترین و پرتجربه ترین سفرها براي تحقیق درباره حیات وحش است. خرس‌ها این جانوران آرام، وقتی احساس خطر کنند، از هر موجود زنده دیگری می‌توانند خطرناكتر باشند. سرشماری، رفتارشناسی و بررسی زندگی این پستانداران قوی، روش‌ها و شگردهای ویژه، پیمودن صخره های صعب العبور تا رسیدن به غاری که احتمال حضور خرس قهوه ای در آن است. گزارش سفرهای مکرر یکی از محققين انجمن یوزپلنگ ایرانی که شش سالي است درباره این جانور تحقیق مي کند. باقر نظامي نخستین بار بررسي بوم شناسي خرس قهوه اي در دامنه البرز مرکزي را با همکاران خود در انجمن یوزپلنگ ایراني آغاز کرد. پس از آنکه به عضویت گروه بین المللي متخصصین خرس (IUCN) درآمد، وسعت کار را بیشتر کرد و اکنون در بسیاري از نقاط ایران درباره خرس‌ها تحقیق مي کند. در این شماره جداي از بررسي جانورشناسانه خرس قهوه اي و زندگي آن در ایران، خطرات و خاطرات سفرهاي این محقق را هم مي توانید بخوانید. ماهنامه همشهری سرزمين در هر شماره به معرفی علمی يکی از گونه های جانوری طبيعت ايران می پردازد که تابحال کارشناسان انجمن يوزپلنگ ايرانی نگارش مقالات مربوط به پلنگ ايرانی، گرگ خاکستری و هم اکنون خرس قهوه ای را برعهده داشته اند تا از اين طريق بتوان دانش به روز درباره اين گونه ها را در جامعه ايران گسترش داد.