روز جهانی پرندگان مهاجر مهم‌ترین و بزرگ‌ترین روزی است که در دنیا برای اطلاع رسانی در ارتباط با اهمیت پرندگان در طبیعت گرامی داشته می‌شود. شعار امسال روز جهانی پرندگان مهاجر بسیار کوتاه و تنها یک کلمه است: «آب!»
پرندگان مهاجر وابسته به آب هستند و از بین رفتن اکوسیستم‌های تالابی و منابع آب به معنای از بین رفتن پدیده‌ی شگفت‌انگیز مهاجرت پرندگان خواهد بود که ضامن و نشانگر سلامت زیستگاه‌های خود هستند.
در تصاویری که دوربین‌های تله‌ای انجمن یوزپلنگ ثبت کرده است، تعدادی دال معمولی که از پرندگان لاشه خوار ایران هستند قابل مشاهده است که در حال استفاده از یکی از آبشخور‌های منطقه حفاظت شده توران هستند. این تصویر نمایانگر آن است که منابع آب هرچند کم وسعت و محدود در مناطق بیابانی برای حیات پرندگان اهمیت فوق العاده‌ای دارند.

انجمن یوزپلنگ ایرانی و انجمن حفاظت پرندگان آوای بوم به زودی برای بهبود آبشخورها در مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست به گونه‌ای که این آبشخورها بیش از پیش عامل حفاظت و بقای حیات پرندگان باشند و دسترسی‌پذیری بیشتری برای پرندگان به آبشخورهای انسان ساخت ایجاد کنند، همکاری خواهند داشت.