فیلم مستندی با عنوان "غروب خجیر" با هدف معرفی روند روبه زوال پارک ملی خجیر تولید شد.

يوزپلنگ آسيايي شديدا در معرض انقراض قرارد دارد. آخرين بازمانده هاي يوزپلنگ آسيايي که با جمعيتي کمتر از 100 عدد اکنون فقط در کشور ما ايران زندگي مي کنند، براي رهايي از خطر انقراض نيازمند حمايت و حفاظت از سوي مردم ايران هستند. به همين دليل از سال 1386 روز 9 شهريور به عنوان “روز حفاظت از يوزپلنگ” انتخاب شده است تا بهانه اي باشد براي آموزش هاي عمومي درباره يوزپلنگ و وضعيت بحراني و حساس آن. هر ساله به اين مناسبت گروه ها و تشکل هاي فعال در زمينه حيات وحش، در نقاط مختلف کشور برنامه هاي آموزشي متنوعی را در زمينه حيات وحش ايران برگزار مي کنند.

امسال بدلیل همزمانی روز يوز با اجلاس جنبش غیر متعهدها در تهران، فعاليت های مربوطه با یک هفته تاخیر برگزار خواهد شد تا اطلاع رسانی مناسب در این زمینه انجام شود. جزئیات برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد. دوستانی که در شهرستان ها برنامه ای را اجرا می کنند لطفا خبر یا پيش خبر فعاليتشان را برای ما ارسال کنند.