کودکان بم، بخشی از ایران زمین که زمانی گستره پراکنش یوزپلنگ آسیایی تا آنجا نیز می‌رسیده است، روز یوزپلنگ را جشن گرفتند. کودکان تحت پوشش انجمن نیکوکاری ره‌آورد مهر و دانش، به مناسبت نهم شهریور، روز یوزپلنگ، جشنی را در محل انجمن ترتیب دادند. در این جشن که در تاریخ 14 شهریور 89 برگزار شد، 65 کودک 7 تا 15 ساله با ویژگی‌های یوزپلنگ آسیایی، این گونه در حال انقراض آشنا شدند. در این جشن نمایش “داستان زندگی ماریتا” و برنامه حرکات موزون همراه با ترانه “یوزپلنگ” توسط کودکان اجرا شد. در گروه اجرایی این جشن 21 نفر از کودکان مشارکت داشتند. در انتهای برنامه پوستر و نشان کتاب‌هایی با عکس یوزپلنگ که از طرف انجمن یوزپلنگ ایرانی در اختیار این مرکز قرار گرفته بود، میان کودکان توزیع شد.

 

Bam1.jpg

 

Bam5.jpg

 

Bam4.jpg

 

Bam5.jpg

 

Bam3.jpg

 

Bam6.jpg

 

Bam7.jpg

 

Bam2.jpg